תקנון לוח ודלת בע”מ (שם מסחרי design2easy)


רקע

חברתנו מצהירה בזאת כי חומרי הגלם והמוצרים מיובאים על ידינו באופן בלעדי מאיטליה ובכפוף לתנאי ההסכם עם חברת האם האיטלקית בכל הנוגע לשימוש במוצר/ חומרי הגלם.

כללי

ברוכים הבאים לאתר דייזין2 איזי (תחת בעלות חברת לוח ודלת בע”מ ח.פ 513288019) המשמש כחנות למכירת מוצרים באופן מקוון.
כל האמור באתר ובתקנון מתייחס לזכר ונקבה באופן שווה.
אופן השימוש באתר ולתהליך הרכישה דרך אתר דייזין2 איזי כפוף לתנאים המפורטים להלן והם מהווים הסכם מחייב לכל דבר ועניין בינך לבין מפעילי האתר ובעליו.
המשתמש באתר, מתוקף השימוש, מביע בכך את הסכמתו לכל תנאי השימוש באתר ולכל הכללים החלים על המשתמש בו. כמו כן מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכל תנאי התקנון באתר ומקבלם וכי לא תהיה לו כל טענות או תביעות כנגד בעלי האתר ומפעיליו או נגד כל אדם מטעם המפעיל למעט טענות הקשורות בהפרת תקנון זה.
מפעיל האתר או בעל האתר מחויבים כלפי המשתמשים המבצעים פעולות באתר רק לתנאים המופיעים בתקנון זה.
בעלי האתר ומפעיליו שומרים על זכותם החוקית לשנות תקנון זה מעת לעת, אך שינוי שיבוצע יחול רק על רכישת מוצרים ושירותים שהוזמנו לאחר השינוי. במקרים בהם תהיינה סתירה בין הוראות הרשומות בתקנון זה לבין פרסום שונה באתר או בכל אתר אחר בו החברה מפרסמת –הוראות הרשומות בתקנון זה ייקבעו על פני כל פרסום אחר בכל ערוץ שהוא.

מכירות

דייזין2 איזי נותנת אפשרות לקהל הלקוחות לרכוש את המוצרים, המוצעים על ידנו בדרך פשוטה, נוחה, באיכות מצוינת ובמחירים תחרותיים.
לכל מוצר באתר יהיה דף מוצר שבו יוצגו פרטיו המלאים אודותיו. במידה וקיים פרט או פרטים אשר אינם מובנים לכם אתם נדרשים  ליצור קשר עם נציגי המכירות בכדי לברר את הנושא טרם ביצוע ההזמנה על ידיכם.
לעניין הזמנת המוצרים, רשאי להזמין כל מי שמלאו לו 18 שנים והוא בעל כתובת מגורים, דואר אלקטרוני וכרטיס אשראי בתוקף.

מסירת פרטים כוזבים היא עבירה פלילית והמוסר פרטים כוזבים צפוי לנקיטת הליכים משפטיים ואזרחיים כלפיו.
דייזין2 איזי שומרת לעצמה את הזכות החוקית למנוע מכל גולש באתרה את האפשרות לבצע הזמנה באתר במקרים כמו חשד לשימוש  פלילי או רשלני.
המכירה תהיה תקפה רק לאחר קבלת אישור לעסקה חברת כרטיסי האשראי.
במידה שהעסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה כדי שיפעל להסדרת האישור בכדי להשלים את העסקה. ספירת ימי האספקה תחל מיום אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

במידה ואישור חברת כרטיסי האשראי יתעכב ולא יתקבל עד תום 7 ימים ממועד ההודעה על אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי אזי דייזין2 איזי שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה.

דייזין2 איזי מציגה מוצרים ושירותים ואת מחיריהם כפי שנקבע מראש כולל טווח זמני האספקה.

הלקוח המבצע שימוש באתר ורוכש ממוצר מאשר ל דייזין2 איזי להכליל אותו ברשימת הלקוחות הנמנים על תפוצת הדיוור הישיר והוא מאשר לדייזין2 איזי לשלוח אליו דואר עם מסר שיווקי בפרקי זמן סבירים.
את הרישום לתפוצה יהיה ניתן להסיר מהרשימה בכל עת.
המוצרים המוצגים באתר אינם מיועדים לשימוש מוסדי או מסחרי (לרבות תצוגות, מכירה בחנויות ללא הסכם שת”פ בין הצדדים) והם לשימוש ביתי בלבד אלא אם צוין אחרת בעת הרכישה.
אייקונים וכל מידע ו/או חומר כתוב לרבות תמונות, גרפיקה, סמני מסחר, לוגו וכיוצא בזה, הינם בבעלותה הבלעדית של דייזין2 איזי ו/או מי מטעמה, דייזין2 איזי שומרת לעצמה את הזכות לתבוע משפטית כל מי שיעשה שימוש בסמלים אלו.
כל התמונות באתר הן להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצר במציאות, מכיוון שהמוצרים מוצגים על גבי מסך מחשב ויכול להיות שיהיו הבדלי גוונים, בתמונות שאינן גרפיות ייתכנו גם הבדלי גוונים כתוצאה מהטעיית תאורה/ צילום לא מקצועי וכל המשתמע מכך בעת הצילום. לא יחולו שינויים במחיר זה לכאן או לכאן, דייזין2 איזי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירים מעת לעת.

אספקת המוצרים

ביצוע אספקת המוצרים תהא באחריות החנות ובטווח זמני האספקה המצוינים בדף המוצר. המשתמש ידאג לרשום את כתובת המשלוח והחנות תדאג לספק את המוצר לשם (אלא אם סוכם אחרת בעת הרכישה). מועד האספקה יתואם טלפונית עם המזמין אולם אם מכל סיבה לא יוכל המזמין לקבל את המוצר/ים באותו מועד תדחה האספקה והמזמין לא יוכל לטעון שהמוצרים לא סופקו במועד המובטח.
בעת ייצור חלק מהמוצרים תיתכן סטיה של עד 3% מהמידות הנקובות בדפי המוצר והמזמין לא יוכל לטעון שהמוצרים שסופקו אינם תואמים את הזמנתו במידה ואכן תהיה סטיה. בנוסף, סטיה בטווח שצויין אינה מהווה עילה לביטול העסקה מצד הלקוח.
החנות או מי מטעמה יפעלו  בכדי לספק את המוצר/ים בהתאם לתנאי האספקה שצוינו בדף המוצר, ובכפוף לתשלום מלא עבור המוצר/ים.
החנות או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאיחור באספקת המוצר במקרים הבאים:

שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים (מקומי וחו”ל).

כל סיבה שהיא שאינה בשליטת דייזין2 איזי אלא אם ארעה בשל רשלנות החברה

מקורות שאינן בשליטת דייזין2 איזי המוגדרים כ”כוח עליון”.

*הבהרה לעניין שביתת ספקים- האמור לעיל טומן בחובו שביתת נמלי תעופה ואוויר, רשויות למיניהם וכל הקשור בהם בדרך כזו או אחרת.

אספקות המוצרים ,בתשלום דמי ההובלה או ההובלה וההרכבה, יהיו מבאר שבע בדרום ועד לחיפה בצפון, למעט ישובים הנמצאים מעבר לקו הירוק וישובים שאינם נכללים באיזור החלוקה המצוינים בכל דף מוצר (אלא אם סוכם אחרת בכפוף לתשלום נוסף ובכפוף למועד האספקה שיסוכם עם נציגי המכירות של החברה).

מחירי ההתקנה מתייחסים להרכבת המוצרים בלבד ואינם כוללים תוספות אפשריות לרבות קומות או הזמנת מנוף.
אין אפשרות לאיסוף עצמי של המוצרים אלא אם צוין במעמד הזמנת המוצר ובכפוף לתיאום הגעה מראש.
תחול תוספת מחיר של 35 ש”ח לכל קומה מעל לקומה השנייה במידה והמוצר או חלקו לא נכנס למעלית. כמו כן במידה והמוצר או חלקו אינו נכנס למעלית או שאין אפשרות להעלותו בבטחה דרך חדר המדרגות יוזמן מנוף. עלות המנוף תהא בנפרד לשאר העלויות הכרוכות בהתקנת המוצר. במידה ואין נקודת פריקה מוסדרת או חנייה ברחוב והאופציה היחידה היא חנייה בתשלום (בחניון) על המזמין לשאת בעלות החנייה.
דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר במידה והמחיר כלול במחיר המוצר או בנפרד ישירות למתקין, לפי מה שיסוכם במסגרת התשלום בגין המוצר וחלקם האחר במועד האספקה (ישירות למתקין).
למניין ימי האספקה יחשבו רק ימים א-ה לא כולל חגים, ערבי חגים וחול המועד.

מעל קומה חמישית מחיר העלייה ברגל תלוי לשיקול דעתו של המתקין ולרוב יומלץ ללקוח לקחת מנוף. במידה ואין גישה למנוף או לחלופין הלקוח לא מעוניין בלהזמין מנוף, המתקין רשאי לגבות מחיר השווה ערך לשעת מנוף.

חשוב לציין כי החברה לא אחראית על עבודת המנוף/ טיבו או המחיר שהוא לוקח. הלקוח משלם למנוף על העבודה ישירות, ורשאי (ואף מומלץ) להביא מנוף מטעמו. החברה לא אחראית לנזק שייגרם לסחורה כתוצאה מעבודת המנוף.

לאילת והערבה לצערנו אין קווים סדורים – לכן כל הזמנה תצטרך להיות מאושרת מול החברה מראש. לים המלח, דרום הר חברון ובקעת הירדן האספקה תהיה עד 30 ימי עסקים.

במידה הלקוח מבטל את ההובלה וההרכבה ביום ההתקנה (ובפרט שהמתקין בדרך אליו) יכול חיוב למתקין על ההעמסה והנסיעה ללקוח. החיוב משתנה בהתאם לנקודת ההתקנה ולכמות הארונות (כ-150 לארון). כמובן שכולנו בני אדם ויש מקרים שסובלים דיחוי של ההתקנה ועל כן אנחנו קשובים ובמידה והסיבה לאי ההגעה של הלקוח הינה מוצדקת (כגון בעיה רפואית) כנראה שנוותר על החיוב.

שינוי הזמנה:

ככלל אנחנו יודעים שמעבר דירה או שיפוץ הוא נושא דינמי ולכן אנחנו מאפשרים לשנות את גודל הארון או הצבע עד ל-48 שעות לפני ההתקנה. במקרים בהם הוזמנו דלתות עם זכוכית או מראה, או לחלופין בוצע קיצור של גובה הארון, רוחבו או עומקו – לא יהיה ניתן לשנות את ההזמנה וכל שינוי יחשב לביטול ויושלם מלוא הסכום על ההזמנה.

ביטול עסקה

על מנת לפשט את המדיניות החזרה וביטול, נחלק אותה לשלוש סיטואציות:

1. לפני קבלת המוצר: במקרה כזה ניתן לבטל את העסקה תמורת דמי ביטול בשיעור 5% ועד 100 ₪ כנהוג בחוק. בנוסף, ישנו תשלום בגין עמלת עסקת האשראי (אם שולם באשראי).
במידה וזו הזמנה מיוחדת (מידות מיוחדות, תוספות מיוחדות שהוזמנו במיוחד מספק חיצוני או הזמנת זכוכיות) – אין זכות ביטול ולא ניתן יהיה לקבל את התשלום בחזרה.
2. לאחר תיאום הובלת המוצר ויציאה של המתקין להובלה: במידה והלקוח ביטל את ההזמנה או לחלופין ביטל את ההגעה של המתקין לביתו (באותו היום של ההתקנה) – הלקוח ישלם את עלות ההובלה של המוצר (לפי מדיניות ההובלה וההתקנה לכל מוצר- בדר”כ לארון זה כ-200 ש”ח לארון וכ-100 ש”ח למוצר קיט בקרטון).
3. לאחר הרכבת המוצר בבית הלקוח: לאחר הרכבת המוצר בבית הלקוח אין זכות ביטול ולא ניתן יהיה לקבל את התשלום בחזרה.

במידה ולאחר ביצוע רכישה של מוצר יתברר כי המוצר אזל – רשאית דייזין2 איזי לבטל את המכירה ולהחזיר לרוכש את מלוא התמורה שנתקבלה ממנו בעבור מוצר זה.

על מנת להקל על הלקוח: בקשה לביטול עסקה יכולה להיות טלפונית מול נציג שירות (0544912989) ו/או במייל hello@design2easy.co.il ו/או בפקס 088681503 (במקרה ושלחים בפקס יש לוודא כי ההודעה התקבלה).

במידה ולאחר ביצוע רכישה של מוצר יתברר כי המוצר אזל – רשאית דייזין2 איזי לבטל את המכירה ולהחזיר לרוכש את מלוא התמורה שנתקבלה ממנו בעבור מוצר זה, ללא דמי ביטול או סליקה.

דיון ושיפוט

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט במחוז ת”א בלבד.

אחריות

תקופת האחריות הינה לשנה מלאה מיום אספקת הסחורה, אלא אם צוין אחרת בדף המוצר, והינה באחריות היבואן ועל פי התנאים שיקבעו על ידו. במידה והלקוח נתקל בבעיה במימוש האחריות, החברה תנקוט בכל האמצעים על מנת לסייע לצרכן ליצור קשר עם היבואן לצורך עמידה בתנאי האחריות.

על הלקוח לבדוק את המוצר בעת קבלתו לדווח לחנות על כל פגם או אי התאמה של המוצר למוצר שהוזמן.
הצגת תעודת אחריות או חשבונית היא תנאי לתוקף האחריות.
דייזין2 איזי מתחייבת באמצעות מרכיביה לתקן או להחליף כל מוצר באופן שלם או חלק ממנו על פי שיקול דעתה המקצועי כתוצאה משימוש בחומרים פגומים או פגם בייצור. האחריות אינה כוללת פלסטיק וזכוכית למעט חלקי פרזול העשויים פלסטיק.
האחריות לא תהיה בתוקף במקרה של שימוש שאינו סביר / הולם במוצר.

מלבד זאת האחריות לא תהא תקפה במקרים בהם הפריט הוזז ממקומו, פורק מהמקום שבו הוא הותקן, או מוצר שהורכב שלא ע”י מתקין מטעמנו.

בכל מקרה האחריות לא חלה על לקוח שבחר לאסוף באופן עצמי את המוצר והיא תיגמר ברגע שהמוצר יימסר ללקוח בפתח המפעל.

פילוס הארון: המתקין יעשה כל מאמץ בפילוס הארון לרצפה בעת ההתקנה. חשוב לציין שלא מעט רצפות בישראל אינן ישרות ועל כן החברה לא אחראית על רצפות שאינן ישרות וכיוצא מכך, על פילוס ארון לרצפה שאינה ישרה.

אחריות מורחבת:

אנחנו מציעים לכלל לקוחותינו אחריות מורחבת ל-5 שנים מיום הקנייה. משמעות האחריות היא שבמידה והלקוח כבר אינו באחריות של החברה (אחרי שנה) והתקבלה בקשה לקריאת שירות, אנחנו שולחים את הטכנאי שלנו בעלות מינימלית של 150 ש”ח לתיקון. במידה ויש חלק שנשבר הוא יוחלף בעלות סימלית נוספת שתקבע ע”י החברה בהתאם לחלק. במידה והיה שימוש לא סביר ו/או יש מספר ארונות נוספים לתיקון העלות תהיה גבוה יותר ותקבע על ידי החברה או המתקין בשטח לפני התיקון.

האחריות אינה כוללת פלסטיק מראה וזכוכית למעט חלקי פרזול העשויים פלסטיק או נזקי מים ובלאי טבעי.
האחריות לא תהיה בתוקף במקרה של שימוש שאינו סביר / הולם במוצר. 
 
אנחנו תמיד נמצאים בשביל הלקוחות שלנו וממליצים להתייעץ גם לפני מעברי דירה/ הזזת הארון כיצד לעשות זאת בצורה בטוחה ומקצועית.

סיוע בתום תקופת האחריות:

לאחר 5 שנים מרכישת המוצר ו/או שהמוצר פורק והרכב בשנית המוצר כבר לא באחריות. למרות זאת, אנחנו תמיד כאן לסייע ללקוחות שלנו. לכן, לאחר תום האחריות במידה ויש תקלה, ננסה לסייע בקישור עם בעל מקצוע בעלות ישירה מולו. חלקי החילוף יהיו בעלות לפי המחירון המתעדכן מעת לעת בחברה, לדוגמא: מחיר טריקה שקטה 30 ש”ח, מחיר גלגל תחתון לדלת הזזה 35 ש”ח, מחיר גלגל עליון לדלת הזזה 90 ש”ח.
אבטחת האתר

העברת הנתונים מתבצעת באמצעות טכנולוגייה מוצפנת SSL.

דייזין2 איזי נוקטת אמצעי זהירות אשר מקובלים ברשת האינטרנט וזאת  בכדי לשמור ככל הניתן על סודיות המידע.
במידע שנמסר בעת ביצוע ההזמנה לא נעשה שום שימוש למעט שימוש לשם ביצוע ההזמנה ואספקתה, לרבות הנפקת הזמנה קבלה וחשבונית ומשלוח אישור לכתובת הדוא”ל, הפקס או ללקוח. כמו כן פרטים אילו לא נמסרים בשום מצב לאף גוף אחר למעט לגורמים הקשורים לביצוע ולאספקת המוצרים.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור בכל נושא שהוא ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות
דואר אלקטרוני:  hello@design2easy.com
בטלפון: 073-3742145
בפקס: 08-8681503

דואר

תמיד עדיף לשלוח לנו פניות דרך המייל! במידה ותרצו לשלוח מכתב באחריות השולח לוודא שקיבלנו אותו. כתובת לשליחת מכתבים: אריק אינשטיין 36/202 הרצליה מיקוד 4659087